SZUKASZ MIEJSCA POD DZIAŁALNOŚĆ?

Mamy coś dla Ciebie! Nowoczesny budynek, świetna lokalizacja, dogodny parking!

Z PASJI DO MOTORYZACJI

Odpowiedzialnie podejmujemy każde wyzwania wypracowujemy najlepsze rozwiązania.

NASZ SERWIS KLIMATYZACJI

Dawno nie dezynfekowana klimatyzacja? Nie zwlekaj!

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Badania okresowe samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz motocykli - świadczymy od przeszło 10 lat.

SZUKASZ MIEJSCA POD DZIAŁALNOŚĆ?

Mamy coś dla Ciebie! Nowoczesny budynek, świetna lokalizacja, dogodny parking!

Z PASJI DO MOTORYZACJI

Odpowiedzialnie podejmujemy każde wyzwania wypracowujemy najlepsze rozwiązania.

NASZ SERWIS KLIMATYZACJI

Dawno nie dezynfekowana klimatyzacja? Nie zwlekaj!

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Badania okresowe samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz motocykli - świadczymy od przeszło 10 lat.

Zachęcamy do zbadania geometrii kół i osi za pomocą nowoczesnego urządzenia 3D.

2 Października, 2018

W przypadku nieprawidłowości zapewniamy regulację, która przyczyni się do równomiernego zużycia opon i lepszej przyczepności, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Regulacja i pomiar geometrii ustawienia kół i osi samochodów w technologii 3D HUNTER WA 360 HE421 ELITE.
zobacz zdjęcia

Chcesz być na bieżąco
z promocjami i nowościami?
Zapisz się do Newslettera.

Serwis ogumienia

Opony są ważnym elementem pojazdu szczególnie ze względów bezpieczeństwa, ale także komfortu jazdy. Zajmujemy się specjalistycznym serwisem ogumienia oraz jego doborem.

Zobacz więcej

Geometria kół 3D

Zachęcamy do zbadania geometrii kół i osi za pomocą nowoczesnego urządzenia 3D HUNTER WA 360 HE421 ELITE.

Zobacz więcej

Kompleksowy serwis klimatyzacji

Okresowa dezynfekcja klimatyzacji jest niezbędnym zabiegiem higienicznym, który poprawia komfort i jakość użytkowania pojazdu.

Zobacz więcej

Diagnostyka i Auto mechanika

Zajmujemy się kompleksową obsługą pojazdów osobowych i dostawczych w zakresie mechaniki, elektroniki i diagnostyki.

Zobacz więcej

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Zajmujemy się kompleksową obsługą pojazdów osobowych i dostawczych w zakresie mechaniki, elektroniki i diagnostyki.

Zobacz więcej

Serwis olejowy

Zajmujemy się kompleksową obsługą pojazdów osobowych i dostawczych w zakresie mechaniki, elektroniki i diagnostyki.

Zobacz więcej

Zarezerwuj termin online

Podaj nam swoje dane kontaktowe
Wybierz preferowany termin i godziny
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Podaj szczegóły pojazdu

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka - TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą: Podgrodzie 8B,
  39 – 200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345054, posiadająca numer REGON: 180511146 oraz numer NIP: 8722362780 (dalej: Administrator lub Spółka)
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  2. Podstawowym celem, dla którego przetwarzane są dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy i w tym celu przetwarzane są dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, PESEL, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Dane klientów są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zawartej umowy i dopełnienie obowiązków oraz uprawnień administratora. Dlatego  przetwarzane są dane osobowe takie jak informacje dotyczące ofert, zamówień oraz zawartych umów, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane lokalizacyjne, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów, dane dot. ubezpieczenia).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią to znaczy:
  1. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  2. weryfikacji wiarygodności kredytowej;
  3. weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy
  4. marketingu bezpośredniego własnych produktów.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
  1. inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych* jest składana/rejestrowana w rejestrze przyjęć usług do realizacji - treść jednakowa i do zapoznania się klientów została zamieszczona poniżej w treści klauzuli.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy na usługę z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby jak również przekazaniu przedmiotu naprawy osobie właściwej.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
*Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą: Podgrodzie 8B, 39 – 200 Dębica w celu realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych jest firma TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą: Podgrodzie 8B, 39 – 200 Dębica. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełna informacja